• Fabrika ortamında kontrollü üretim süreci ve kaliteli üretim anlayışı,
  • FREESTEEL DESIGN'ın güvenilir hizmet bütünü anlayışının bir parçasıdır.

ENDÜSTRİYEL YAPILAR

Endüstriyel yapılarda çelik strüktür kullanılması, mimari gereklilikleri en uygun şekilde karşılar. Geniş açıklıklar, bölgesel-değişken yük tanımları ve değişken ölçüler; çeliğin, endüstriyel yapıların ana strüktürü olarak tercih edilmesinin başlıca nedenleridir. Özellikle zayıf zeminlerde kütlesel ağırlığın yarattığı avantajın yanı sıra; FreeSteel Design’ın tasarım üstünlüğü, kullanıcının tercihinde önemli rol oynamaktadır.

 

• Geniş açıklıkların sağladığı tartışılmaz avantaj, özellikle endüstriyel yapılarda belirgin bir şekilde görülmektedir.

• Alternatif yapı metotlarına oranla çok daha hızlı üretilir ve montajı tamamlanır. Bu nedenle, planlanan süreçlerde herhangi bir sapma olmaz; tarif edilen yapının hayata başlayacağı gün, planlandığı şekilde gerçekleşir.

• Depreme dayanıklıdır. Kütlesel ağırlığının avantajları, FreeSteel Design’ın tasarım gücü ve kalite yönetimiyle birleşince; çelik taşıyıcı sistemler, alternatif yapı metotları içerisinde büyük avantaj sağlamaktadır.

ÇOK KATLI YAPILAR

Çok katlı çelik yapılar, şehrin ve mimarinin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda kullanılmakta, alışkanlıkları değiştirmekte, güven ve mimari esnekliği sağlamaktadır.

 

• Minimum kolonla geçilen alanlar, daha fazla kullanım ve rahat çalışma alanı anlamına gelmekte ve çok fonksiyonlu mekanların oluşturulmasını sağlamaktadır.

• Diğer yapı metotlarında kullanılan kalıp mantığı, çok katlı çelik yapılar için geçerli değildir. Bu noktada güvenilirlik ve hız öne çıkmaktadır.

• Kütlesel ağırlığı, alternatif yapı metotlarına göre çok daha azdır. Çelik strüktürün bu özelliği, temel ve hafriyat maliyetinde avantaj sağlamakla birlikte; kütlesel ağırlığına paralel olarak depremden daha az etkilenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, depreme dayanıklıdır.

© 2015 FreeSteel Design. Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım: Apollon Reklam